دستاورد ها ...

نرم افزاری

سها نرم افزار های مهمی در طول این سالها ارایه داده که از نمونه های آن نرم افزار گواهینامه و نرم افزار جامع اهدای پلاسما و … باشد.

سخت افزاری

همینطور دهوشمند سازی گواهینامه ی کشور و ارایه سیستم کامل کارت پایان خدمت و خیلی از خدمات مهم کارت هوشمند کشور با سها بوده است

 

کارخانه ها

در طی این سالها سها دو کارخانه احداث کرد که در یکی از آنها به تولید مودم TD-LTE مشغول است . دیگری در زمینه ی تولید موبایل می باشد می توان گفت کارخانه های سها نیز محصول پروژه های بسیار موفق بخش سخت افزار و نرم افزار می باشد .