از نمونه محصولات نرم افزاری سها

سيستم جامع گواهينامه رانندگي هوشمند

سيستم جامع کارت هوشمند پايان خدمت و معافيت

سيستم جامع اهداء پلاسما

کارت چند منظوره نهاد رياست جمهوري

سيستم جامع صدور و شخصي سازي انواع کارت هوشمند

سیستم تشخيص چهره و کنترل هويت اپتومتريک

سيستمهاي رديابي هوشمند

انواع سيستم هاي دريافت و پرداخت

سيستم جامع پاسپورت الکترونيکي