معرفی سها ..

مديران ارشد

مديران ارشد اين شرکت جزو پيشگامان پياده سازي واجراي سيستم هاي جامع و سيستم هاي مبتني بر کارت هوشمند در ايران بوده اند .یکی از عمده ترین فعالیت های سها ، تعامل با شرکت های بزرگ و معروف دنیا و توزیع محصولات آنها درکشور می باشد . 

طراحی و پیاده سازی گواهینامه هوشمند ،کارت هوشمند نظام وظیفه، کارت هوشمند اهدا پلاسما، کارت وفاداری با پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری ، قسمت عمده فعالیت سها را تشکیل می دهد.

اين شرکت جزو پيشگامان پيا می باشد …

دستاورد ها

نرم افزار ها

سها نرم افزار های مهمی در طول این سالها ارایه داده که از نمونه های آن نرم افزار گواهینامه و نرم افزار جامع اهدای پلاسما و … می باشد .

سخت افزار ها

همینطور دهوشمند سازی گواهینامه ی کشور و خیلی از خدمات مهم کارت هوشمند کشور با سها بوده است .

کارخانه

در طی این سالها سها دو کارخانه احداث کرد که در یکی از آنها به تولید مودم TD-LTE مشغول است . دیگری در زمینه ی تولید موبایل می باشد

محصولات ما

شرکت های زیر مجموعه هلدینگ سها

هلدینگ اصلی که سیستم های پیشگام هوشمند ایرانیان (سها )  می باشد که در تهران – ایران در سال82 بنا شده است و همواره بخش مرکزی سها می باشد .

شرکت سیستم های پیشگام سخت افزار همواره به پروژه های سخت افزاری سها می پردازد که بخشی از آنها در کارخانه های سها به تولید می رسند .

شرکت پیشگامان تحقیق و توسعه سها بخش ار اند دی هولدینگ می باشد .

برخی همکاری ها