نمايش جزئيات محصول
نرم افزار کارت درمان بیمارستانی

نرم افزاريست مبتنی بر کارت هوشمند با قابليت تخصيص اعتبار به بيماران در هنگام پذيرش و استفاده از اعتبار در کليه قسمتهای بيمارستان/ مراکز درمانی مرتبط.

    صفحه قبلي
استفاده از محتوی این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد

Copy Right 2011-2012 www.sohasys.ir All Right Reserved