نمايش جزئيات محصول
نرم افزار جامع دریافت و پرداخت Payment

از جمله تجربيات موفق اين شرکت، پياده سازی نرم افزار جامع دريافت و پرداخت، مبتنی بر کارت هوشمند و مغناطيسی می باشد. تيم تحليل، طراحی و پياده سازی، کليه بخش های سيستم Payment را که شامل BackOffice، Host، Authorizer و Front Office است را بر اساس جديدترين استانداردهای موجود در اين زمينه، نظير EMV و ISO8583 (اتصال به شتاب) به پايان رسانده اند. اين سيستم قابليت صدور و مديريت انواع کارتهای دريافت و پرداخت Debit ، كارتهای اعتباري Credit، كارتهای امتياز Loyalty و كارتهای خريد اقساطي را دارا می باشد.

    صفحه قبلي
استفاده از محتوی این سایت با ذکر منبع مجاز می باشد

Copy Right 2011-2012 www.sohasys.ir All Right Reserved